An Giang: Nhóm đối tượng tổ chức sới bạc trên núi

An Giang: Nhóm đối tượng tổ chức sới bạc trên núi

Để đối phó với lực lượng chức năng, hàng chục đối tượng lựa chọn địa điểm mở sới trên trên núi cao đ